Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce plików cookie.

Wiem, zamknij

Aktualności

Aktualności bieżace

Aktualności archiwalne

2015 sierpień

2015-08-19 | Baltona opublikowała bardzo dobre wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2015

 Warszawa, 19 sierpnia 2015 r.

Informacja prasowa

Grupa Kapitałowa PHZ Baltona – wiodący w Europie operator sklepów wolnocłowych (duty free) na lotniskach regionalnych, należąca do Grupy Flemingo International – globalnego operatora duty free, opublikowała bardzo dobre wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2015 roku.

Grupa PHZ Baltona wypracowała dodatnie wyniki w całym pierwszym półroczu i w samym drugim kwartale tego roku.

·         wzrost przychodów ze sprzedaży o 36% r/r do 211,39 mln zł w 1H 2015, analogiczny wzrost w samym 2Q 2015 do poziomu 119,51 mln zł

·         poprawa marży brutto ze sprzedaży towarów i materiałów o ok. 25% r/r w 1H 2015 i w 2Q 2015 odpowiednio do 64,25 mln zł i 37,96 mln zł

·         wyraźny wzrost wyników na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat

·         wynik EBITDA kroczący za ostatnie 4 kwartały zakończone w 2Q 2015 wyniósł 16,30 mln zł w porównaniu z EBITDA na poziomie zero za analogiczny okres zakończony w 2Q 2014

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK PHZ Baltona wyniosły w pierwszym półroczu 2015 roku 211,4 mln zł i wzrosły o 36% w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r.

W pierwszym półroczu br. Grupa zanotowała największy wzrost przychodów w segmencie sprzedaży B2B, o 70% rok do roku, realizowanej głównie przez spółkę zależną Baltona Shipchandlers, która zajmuje się zaopatrywaniem statków i okrętów zacumowanych w portach. Sprzedaż wzrosła także w pozostałych segmentach działalności Grupy PHZ Baltona. W segmencie sklepów sprzedaż wzrosła o 22% wobec 1H 2014, natomiast przychody z gastronomii zanotowały aż 40% dynamikę wzrostu rok do roku.

Grupa PHZ Baltona wypracowała w pierwszym półroczu 2015 r. zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 1,69 mln zł. Natomiast w pierwszym półroczu ubiegłego roku Grupa miała stratę na poziomie wyniku operacyjnego wynoszącą ok. 5 mln zł.

Na poziomie EBITDA Grupa PHZ Baltona także zanotowała znaczną poprawę. W pierwszym półroczu tego roku EBITDA wyniosła 5,16 mln zł, wobec straty 1,76 mln zł w tym samym okresie roku ubiegłego.

Na podkreślenie zasługuje osiągnięcie w pierwszym półroczu tego roku wyniku „zero minus” na poziomie netto, podczas gdy w pierwszym półroczu 2014 strata netto wyniosła aż 7,66 mln zł. W drugim kwartale 2015 wynik netto był już wyraźnie dodatni i wyniósł 3,13 mln zł.

Komentarz Piotra Kazimierskiego – CEO Baltona S.A.

Osobiście jestem bardzo zadowolony z wyników wypracowanych w pierwszym półroczu. Mam nadzieję, że dla naszych akcjonariuszy i inwestorów giełdowych będą miłym zaskoczeniem i potwierdzeniem, że Grupa Baltona jest na dobrej drodze do systematycznego i satysfakcjonującego wszystkich wzrostu wyników i wartości spółki. Po bardzo dobrych wynikach pierwszego półrocza jestem przekonany, że ten rok będzie dla Grupy Baltona bardzo dobry, a chciałbym podkreślić, że przed nami druga, lepsza połowa roku.

EBITDA za ostatnie cztery kwartały wyniosła 16,3 mln zł i poprawiła się o 3,8 mln zł wobec wyniku EBITDA za cztery kwartały na koniec 1Q 2015. Rosną przychody Grupy, które są w dużej mierze powiązane ze wzrostem liczby i jakości pasażerów na lotniskach. W kraju lotniska notują kolejne rekordy ruchu pasażerskiego i nie ograniczają inwestycji. Jak wynika z danych opublikowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, liczba pasażerów w Polsce w pierwszym kwartale wzrosła – rok do roku – o ponad 750 tys., czyli 15%, podobne tendencje wystąpiły w drugim kwartale. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników lotnisk, na których jesteśmy głównym najemcą powierzchni komercyjnej. Bardzo dynamiczne wzrosty notujemy także na lotnisku w Modlinie, gdzie jesteśmy głównym operatorem gastronomii.

Inwestycje planowane przez zarządzających portami lotniczymi w kraju, dotyczą w dużej mierze rozbudowy terminali, a to oznacza dalszy wzrost ruchu pasażerskiego i nowe powierzchnie komercyjne. Na pewno będziemy starać się o nowe lokalizacje i poszerzenie naszej obecności na rozbudowywanych lotniskach. Ostatnim sukcesem na tym polu jest podpisanie umowy koncesyjnej na prowadzenie gastronomii w terminalu Non Schengen lotniska Katowice Pyrzowice. To lotnisko również notuje dwucyfrowe wzrosty pasażerów i cieszymy się, że jesteśmy tam obecni i rozwijamy swoją działalność.

Baltona ma obecnie największy udział w przychodach ze sprzedaży handlowej na lotniskach, ale rozwijamy także segment działalności gastronomicznej, którego udział w sprzedaży całej Grupy będzie moim zdaniem dynamicznie rósł w kolejnych latach.  Baltona rozwija na dworcach kolejowych i autobusowych sieć gastronomiczną, ponieważ taka koncepcja prowadzenia biznesu jest nam najbliższa z uwagi na doświadczenia z lotnisk i portów morskich. Warto podkreślić, że rentowność w segmencie gastronomicznym jest na poziomie wyższym niż w sprzedaży detalicznej, dlatego rozwój tego segmentu będzie pozytywnie wpływał na wyniki Grupy Baltona.

Kondycja finansowa i operacyjna Grupy Baltona bardzo się poprawiła, chociaż mamy jeszcze trochę do zrobienia w celu poprawy efektywności. Dzięki optymalizacji działalności operacyjnej, którą systematyczne wprowadzamy od 2 lat, zwiększyliśmy sprzedaż, marże i obniżyliśmy koszty Grupy. Wprowadzone zostały także zmiany w zarządzaniu asortymentem, dzięki którym zwiększyliśmy sprzedaż. Kontynuujemy reorganizację Grupy Baltona zgodnie z planem ogłoszonym w tym roku przez zarząd. Począwszy od 2016 roku, po wdrożeniu planowanych zmian, Grupa Baltona powinna odnotować dodatkowy roczny zysk operacyjny w wysokości 3-4 mln zł.

Obecnie jesteśmy na ostatnim etapie zmian w systemie logistyki w Grupie i wejścia w pełen outsourcing, co powinno dać spore oszczędności. Ponadto w ramach grupy Flemingo International, której jesteśmy częścią, wprowadzamy system wspólnych zakupów w Europie i zarządzania asortymentem dla wszystkich spółek z Grupy. To z pewnością będzie miało wpływ na niższe koszty. – mówi Piotr Kazimierski, CEO Baltona S.A.

Dodatkowych informacji udziela:

Michał Wierzchowski, CC Group Sp. z o.o.

Tel. 22 440 14 40, 605  959  539

e-mail: m.wierzchowski@ccgroup.com.pl

***

Grupa Kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Placówki handlowe Grupy są zlokalizowane w Polsce (większość), w Rumunii, we Francji, we Włoszech, na Ukrainie oraz w Belgii, Niemczech i Holandii. Ponadto Grupa zajmuje się m. in. zaopatrywaniem placówek dyplomatycznych, a także załóg statków i okrętów cumujących w polskich portach morskich (działalność shipchandlerska). W 2012 roku Grupa rozszerzyła swoje portfolio o działalność gastronomiczną (sprzedaż posiłków i napojów w punktach gastronomicznych i kawiarniach zlokalizowanych w pobliżu lub na terenie portów lotniczych lub dworców kolejowych) i sprzedaż towarów w kanale B2B. W 2010 r. spółka PHZ Baltona S.A. pozyskała inwestora strategicznego - Flemingo International Limited z siedzibą w Dubaju, który jest międzynarodowym operatorem sklepów wolnocłowych posiadającym ponad 140 sklepów w 32 krajach. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. jest spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

2016

 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • Czerwiec
 • Lipiec
 • Sierpień
 • Wrzesień
 • Październik
 • Listopad
 • Grudzień

2015

2014

2013

2010

2007

2006

2005

2004

 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • Czerwiec
 • Lipiec
 • Sierpień
 • Wrzesień
 • Październik
 • Listopad
 • Grudzień