Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce plików cookie.

Wiem, zamknij

Aktualności

Aktualności bieżace

Aktualności archiwalne

2016 marzec

2016-03-25 | Skokowy wzrost wyników finansowych Grupy Kapitałowej PHZ Baltona w 2015 roku

Wiodący operator sklepów wolnocłowych działający na lotniskach regionalnych w Europie, należący do Grupy Flemingo International – Grupa Baltona – znacząco poprawił wyniki finansowe w 2015 roku. 
dwucyfrowe wzrosty przychodów ze sprzedaży we wszystkich segmentach działalności – travel retail, food & beverage i B2B
skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 21%, z 363,2 mln PLN w 2014 roku do 438,2 mln PLN w 2015 roku 
wynik EBITDA wyniósł 16,1 mln PLN w 2015 roku wobec 9,4 PLN w 2014 roku, co oznacza wzrost o 71% r/r
wynik EBITDA skorygowany o zdarzenia jednorazowe wyniósł w 2015 roku 17,2 mln PLN wobec 10,1 mln PLN w 2014 roku
zysk netto przypadający akcjonariuszom dominującym w 2015 roku wyniósł 2,7 mln PLN wobec -3,9 mln PLN straty w 2014 roku
cash flow operacyjny wzrósł do poziomu 8,2 mln PLN w 2015 roku wobec 4,1 mln PLN przepływów operacyjnych w 2014 roku
W 2015 roku Grupa Baltona systematycznie zwiększała przychody ze sprzedaży we wszystkich segmentach działalności – travel retail, food & beverage oraz B2B. W ubiegłym roku przychody ze sprzedaży w sklepach ogólnodostępnych i wolnocłowych wzrosły do 264,7 mln PLN wobec 232,0 mln PLN w 2014 roku, natomiast przychody ze sprzedaży w punktach gastronomicznych wyniosły 45,1 mln PLN wobec 34,2 mln PLN w 2014 roku, co oznacza wzrost odpowiednio o 14% r/r w przypadku sklepów ogólnodostępnych i wolnocłowych oraz 32% r/r w przypadku działalności gastronomicznej. 
Mimo wygaszenia działalności na lotnisku w Krakowie i reorganizacji działalności na lotnisku w Katowicach Pyrzowicach, w ubiegłym roku Grupa Baltona zanotowała znaczący wzrost sprzedaży w segmencie travel retail, gdzie osiągnięcie dwucyfrowej dynamiki było możliwe dzięki rozwojowi działalności na pozostałych lotniskach w Polsce. Na uwagę zasługują także znaczące wzrosty w zagranicznych sklepach ogólnodostępnych i wolnocłowych m.in. w Liege – największym porcie lotniczym cargo w Belgii – gdzie Grupa Baltona osiągnęła w ubiegłym roku kilkukrotnie wyższą sprzedaż niż w 2014 roku. 
Bardzo dobrymi wynikami zaowocował także konsekwentny rozwój wysoko marżowego segmentu food & beverage – w 2015 roku sprzedaż  w punktach gastronomicznych prowadzonych w portach lotniczych i na dworcu kolejowym w Krakowie wzrosła o 32% r/r.
Istotne wzrosty przychodów były widoczne również w segmencie B2B, obejmującym zaopatrywanie statków oraz placówek dyplomatycznych – realizowanym głównie przez spółki zależne Baltona Shipchandlers oraz Chacalli De Decker – gdzie w ubiegłym roku dynamika sprzedaży wzrosła o 33% r/r, z 98,5 mln PLN w 2014 roku do 131,0 mln PLN w 2015 roku. Przy czym znacząca część wzrostów przychodów w tym segmencie dotyczyła pierwszej połowy roku, podczas gdy od trzeciego kwartału 2015 roku Grupa rozpoczęła porządkowanie segmentu i wygaszała nisko rentowną część sprzedaży.
W efekcie, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły w ubiegłym roku o 21% r/r, z 363,2 mln PLN w 2014 roku do 438,2 mln PLN w 2015 roku.
Wzrost skali działania, poprawa marży, a także lepsze rozwodnienie kosztów przyczyniły się do skokowego wzrostu wskaźnika EBITDA, który w 2015 roku wyniósł 16,1 PLN wobec 9,4 PLN w 2014 roku, co oznacza wzrost o 71% r/r. Po uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych skorygowany wynik EBITDA wyniósł w ubiegłym roku 17,2 mln PLN wobec 10,1 mln PLN skorygowanej EBITDY w 2014 roku. 
Zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej Grupy Baltona w 2015 roku wyniósł 2,7 mln PLN, wobec 3,9 mln PLN straty w 2014 roku. Na poprawę wyniku finansowego netto wpłynęła polityka optymalizacji kosztów oraz wzrost przychodów ze sprzedaży w kluczowych segmentach działalności, do których zalicza się prowadzenie sklepów ogólnodostępnych i wolnocłowych oraz punktów gastronomicznych.
Dzięki wysokim wynikom spółka wygenerowała dobry cash flow operacyjny na poziomie 8,2 mln PLN, dwa razy wyższy r/r. 
Na koniec 2015 roku wskaźnik dług netto/skorygowana EBITDA wyniósł 12,90x, co oznacza, że pozostaje on na bezpiecznym poziomie i znacząco obniżył się wobec poziomu z końca roku 2014, gdy wyniósł 3,14x.
Komentarz Piotra Kazimierskiego – CEO Baltona S.A.
Bardzo dobre wyniki wypracowane w 2015 roku są najlepszym dowodem na to, że konsekwentnie realizowana strategia rozwoju zaczyna przynosić wymierne efekty, a Grupa Baltona jest na dobrej drodze do osiągania systematycznych wzrostów i poprawy wartości spółki. Dzięki optymalizacji działalności operacyjnej i stałemu rozwojowi  kluczowych segmentów biznesu udało nam się osiągnąć wysoce satysfakcjonujące wyniki – EBITDA w 2015 roku wyniosła 16,1 PLN w porównaniu do 9,4 PLN EBITDA w 2014 roku. W ostatnich kwartałach obserwowaliśmy także systematyczny wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach działalności, co było związane przede wszystkim z rozwojem naszej działalności na lotniskach w Polsce oraz za granicą, a także z istotnym wzrostem liczby pasażerów. W 2015 roku liczba pasażerów na polskich lotniskach wzrosła do ponad 30 mln osób, co oznacza wzrost o ponad 10% r/r. Cieszy nas, dynamiczny rozwój krajowych portów lotniczych m.in. w Gdańsku (blisko 15% wzrost liczby pasażerów r/r), Katowicach (blisko 15% wzrost liczby pasażerów r/r) czy Modlinie (blisko 50% wzrost liczby pasażerów r/r), gdzie Baltona jest wiodącym najemcą powierzchni komercyjnych. Mimo wygaszenia działalności na lotnisku w Krakowie czy reorganizacji działalności na lotnisku w Katowicach Pyrzowicach, wzrosty sprzedaży na porównywalnej bazie portów lotniczych pozostają na bardzo dobrym poziomie, co przekłada się na wzrost dynamiki jednego z najważniejszych dla nas wskaźników tzw. SPP, czyli spending per passenger, określającego poziom wydatków przypadających na jednego pasażera. Stale pracujemy nad jak najlepszym dopasowaniem asortymentu do potrzeb naszych klientów i cieszymy się, że przynosi to oczekiwane efekty. 
Po dobrym początku roku, z optymizmem patrzymy w przyszłość. W lutym b.r. podpisaliśmy kolejną umowę koncesyjną na prowadzenie działalności handlowej i gastronomicznej w terminalu Non Schengen lotniska Katowice Pyrzowice, gdzie już w połowie tego roku rozpoczniemy działalność jako jedyny operator. Na początku II kwartału 2016 roku powinien rozstrzygnąć się przetarg na obsługę portu lotniczego w Gdańsku, gdzie od kilkunastu lat prowadzimy działalność i mamy nadzieję na przedłużenie koncesji. Ze względu na dynamiczny wzrost ruchu pasażerskiego i rozbudowę kolejnych lotnisk, będziemy nadal z uwagą obserwować sytuację panującą na rynku. Cały czas staramy się rozszerzać skalę naszego działania o nowe lokalizacje, a także zwiększać nasze zaangażowanie na lotniskach, na których jesteśmy już obecni. 
Obecnie pracujemy także nad zupełnie nowym formatem gastronomicznym – kawiarnią Cavarious. Liczymy, że jeszcze w tym roku uda nam się wejść z nim na kolejne lotniska, a być może także dworce kolejowe. Przykład dworca kolejowego w Krakowie pokazuje, że nasz know-how związany z obsługą miejsc ściśle związanych z podróżowaniem, doskonale sprawdza się także poza portami lotniczymi czy morskimi. Warto podkreślić, że marża brutto na sprzedaży w segmencie gastronomicznym kształtuje się na wyższym poziomie niż w przypadku sprzedaży detalicznej, co sprawia, że dalszy rozwój usług gastronomicznych będzie w pozytywny sposób wpływał na wyniki Grupy Baltona, ponieważ będziemy budować skalęmówi Piotr Kazimierski, prezes zarządu spółki PHZ Baltona S.A. 

Dodatkowych informacji udziela: 
Joanna Sokołowska, CC Group Sp. z o.o.
Tel. 22 440 1 440, 605  959  539 
e-mail: j.sokolowska@ccgroup.com.pl 
***
Grupa Kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Placówki handlowe Grupy są zlokalizowane w Polsce (większość), w Rumunii, we Francji, we Włoszech, na Ukrainie oraz w Belgii, Niemczech i Holandii. Ponadto Grupa zajmuje się m. in. zaopatrywaniem placówek dyplomatycznych, a także załóg statków i okrętów cumujących w polskich portach morskich (działalność shipchandlerska). W 2012 roku Grupa rozszerzyła swoje portfolio o działalność gastronomiczną (sprzedaż posiłków i napojów w punktach gastronomicznych i kawiarniach zlokalizowanych w pobliżu lub na terenie portów lotniczych lub dworców kolejowych) i sprzedaż towarów w kanale B2B. W 2010 r. spółka PHZ Baltona S.A. pozyskała inwestora strategicznego - Flemingo International Limited z siedzibą w Dubaju, który jest międzynarodowym operatorem sklepów wolnocłowych posiadającym ponad 140 sklepów w 32 krajach. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. jest spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

2016

 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • Czerwiec
 • Lipiec
 • Sierpień
 • Wrzesień
 • Październik
 • Listopad
 • Grudzień

2015

2014

2013

2010

2007

2006

2005

2004

 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • Czerwiec
 • Lipiec
 • Sierpień
 • Wrzesień
 • Październik
 • Listopad
 • Grudzień