Pan Ayyaswamy Choodamani posiada wykształcenie wyższe.
Pan Ayyaswamy Choodamani posiada wieloletnie (ponad 30 lat) doświadczenie w zarządzaniu księgowością, finansami oraz audytem finansowym. Od wielu lat pełni funkcję CFO w Flemingo International Limited. Ponadto jest parterem w Swamy & Chabbra przez ponad 20 lat.
Flemingo International Limited prowadzi sprzedaż detaliczną towarów wolnocłowych w 35 krajach na świecie.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Ayyaswamy Choodamani nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.