Pan Gregory Armstron ukończył Princeton University (USA) w zakresie inżynierii elektrycznej oraz posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) w zakresie finansów i ekonomii z MIT’s Sloan School of Management (Cambridge)Pan Gregory Armstrong karierę zawodową rozpoczął w roku 1997 w Corporate Communications Broadcast Network, INC. by następnie w 1998 r. kontynuować ją w Product Genesis, Inc. W latach 2000 – 2001 był zatrudniony jako Mergers & Acqusitions Analyst w Broadview International, LLC. W okresie 2002-2004 był Starszym Analitykiem
w AIG Capital Partners, INC. Od 2006 r. związany jest z Cartesian Capital Group, LLC., gdzie od 2014 r. pełni funkcję Starszego Dyrektora Zarządzającego.
Od 2015 r. Pan Gregory Armstrong pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.