Pan Gregory Armstrong ukończył Princeton University (USA) w zakresie inżynierii elektrycznej oraz posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) w zakresie finansów i ekonomii z MIT’s Sloan School of Management (Cambridge).
Pan Gregory Armstrong karierę zawodową rozpoczął w roku 1997 w Corporate Communications Broadcast Network, INC. by następnie w 1998 r. kontynuować ją w Product Genesis, Inc. W latach 2000 – 2001 był zatrudniony jako Mergers & Acqusitions Analyst w Broadview International, LLC. W okresie 2002-2004 był Starszym Analitykiem
w AIG Capital Partners, INC. Od 2006 r. związany jest z Cartesian Capital Group, LLC., gdzie od 2014 r. pełni funkcję Starszego Dyrektora Zarządzającego.
Od 2015 r. Pan Gregory Armstrong pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Gregory Armstrong nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.