Pan Paweł Deptuła posiada wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania. W 2004 roku ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie połączone z uzyskaniem tytułu Master of Business Administration (MBA) w kooperacji z Oxford Brookes University. Dodatkowo ukończył różnorodne szkolenia z zakresu inwestycji kapitałowych oraz zarządzania finansami (m.in. w European Venture Capital Association).

Pan Paweł Deptuła karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 1993 r. związany jest z rynkiem funduszy inwestycyjnych, pracując m.in. w Departamencie Inwestycji Kapitałowych PKO BP, AIB WBK Fund Management Sp. z o. o., AIG-CET Capital Management Polska Sp. z o. o. oraz Argus Capital Int. Ltd. Od 2006 roku rozpoczął współpracę z globalnym funduszem private equity Cartesian Capital Group na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego, które pełnił do marca 2017 r.
Od kwietnia 2017 r. związany jest z Trigon TFI, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego.

Dodatkowo Pan Paweł Deptuła był członkiem licznych Rad Nadzorczych (m.in. DD Media Sp. z o. o., Zakłady Chemiczne “HAJDUKI” S.A., Zakłady Przemysłu Odzieżowego “Modus” S.A.). Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Staffer Sp. z o.o.

Pan Paweł Deptuła oprócz języka polskiego posługuje się językiem angielskim oraz rosyjskim.

Dodatkowo Pan Paweł Deptuła jest fundatorem i aktywnym wolontariuszem Fundacji „Nasze Dzieci” (www.naszedzieci.org.pl) działającej w Klinice Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu