Pan Paweł Deptuła posiada wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania. W 2004 roku ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie połączone z uzyskaniem tytułu Master of Business Administration (MBA) w kooperacji z Oxford Brookes University. Dodatkowo ukończył różnorodne szkolenia z zakresu inwestycji kapitałowych oraz zarządzania finansami (m.in. w European Venture Capital Association).
Pan Paweł Deptuła karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 1993 r. związany jest z rynkiem funduszy inwestycyjnych, pracując m.in. w Departamencie Inwestycji Kapitałowych PKO BP, AIB WBK Fund Management Sp. z o. o., AIG-CET Capital Management Polska Sp. z o. o. oraz Argus Capital Int. Ltd. Od 2006 roku rozpoczął współpracę z globalnym funduszem private equity Cartesian Capital Group na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego, które pełnił do marca 2017 r.
Od kwietnia 2017 r. do grudnia 2017 r. związany był z Trigon TFI, gdzie jednocześnie obejmował stanowisko Portfolio Manager oraz Doradcy Zarządu.
Aktualnie Pan Paweł Deptuła prowadzi własną działalność gospodarczą.
Dodatkowo Pan Paweł Deptuła był członkiem licznych Rad Nadzorczych (m.in. DD Media Sp. z o. o., Zakłady Chemiczne “HAJDUKI” S.A., Zakłady Przemysłu Odzieżowego “Modus” S.A.). Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Staffer Sp. z o.o.
Pan Paweł Deptuła oprócz języka polskiego posługuje się językiem angielskim oraz rosyjskim.
Dodatkowo Pan Paweł Deptuła jest fundatorem i aktywnym wolontariuszem Fundacji „Nasze Dzieci” (www.naszedzieci.org.pl) działającej w Klinice Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Paweł Deptuła nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.