Piotr-Kazimierski

Pan Piotr Kazimierski został Członkiem Zarządu Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona S.A.  w czerwcu 2011 r. Do listopada 2014 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Rozwoju. Od 17.09.2015 pełni funkcję Prezesa Zarządu. Pan Piotr Kazimierski pełni również funkcje zarządcze w większości spółek zależnych.

Przed dołączeniem do Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona S.A. pracował jako Dyrektor Sprzedaży Produktów Skarbowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A., gdzie był odpowiedzialny za produkty skarbowe, strukturyzowane i portfel produktów oferowany zamożnym klientom Banku, jak również wprowadzanie nowych usług i produktów. Wcześniej pracował na stanowisku Dyrektora Sprzedaży w SG Securities Polska S.A., Z-cy Dyrektora Sprzedaży w CA IB Securities S.A. oraz Domu Maklerskim BIG Sp. z o.o.

Ukończył Zarządzanie Finansami w Zachodnio-Pomorskiej Szkole Businessu w Szczecinie. Posiada tytuł mgr inż. Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie.