Pan Robert Jędrzejczyk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1992), Instytutu Administracji Publicznej w Paryżu (1994), Studiów Podyplomowych w Centrum Europejskim przy Uniwersytecie Warszawskim (1994) oraz stypendystą Fundacji im. Roberta Schumana w Paryżu (1993). Od 1996 roku jest radcą prawnym zrzeszonym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W maja 2017 r. został mianowany przez Prezydenta Francji Kawalerem Narodowego Orderu Zasługi Republiki Francuskiej (l’Ordre National du Mérite)
Pan Robert Jędrzejczyk karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, by następnie kontynuować ją w Komisji Europejskiej w Brukseli oraz z Biurze Integracji Europejskiej. W latach 1994 -2014 był związany z kancelarią Gide Loyrette Nouel znaną w Polsce jako Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN Sp.k., w tym od 1999 roku jako partner lokalny, a od 2004 roku jako wspólnik międzynarodowy. W swej wieloletniej karierze zdobywał doświadczenie także jako wykładowca w Zakładzie Prawa Administracyjno-Gospodarczego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2014 r. jest partnerem zarządzającym w kancelarii Robert Jędrzejczyk i Wspólnicy Sp. k.
Dodatkowo na przestrzeni lat 1998 – 2019 Pan Robert Jędrzejczyk pełnił/pełni funkcje w Radach Nadzorczych m.in. poniższych Spółek:

 • Manuli Hydraulics Polska S.A. od 1998 r. do chwili obecnej
 • Fundacja “Nadzieja na Zdrowie” od 2012 do chwili obecnej
 • Legia Warszawa S.A. od 2017 r do chwili obecnej
 • SHiUZ Sp. z o. o. od 2017 do chwili obecnej
 • DESA S.A od 2017 do chwili obecnej
 • DESA Unicum S.A od 2018 do chwili obecnej
 • MAK Investments S.A. od 2011 r. – 2018
 • DK Energy Polska Sp. z o.o. od 2014 r. do 2016 r.
 • SPEC S.A. (Veolia Warszawa) od 2011 r. do 2015 r.
 • Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A. od 2011 r. do 2015 r.
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. od 2008 r. do 2013 r.
 • Praterm S.A. (Dalkia Term S.A.) od 2008 r. do 2012 r.
 • Visotec-Socha sp. z o.o. od 2007 r. do 2009 r.
 • Veolia Energia Łódź S.A. od 2005 r. do 2014 r.
 • Dr Witt S.A. od 2004 r. do 2005 r.
 • Manuli Auto Polska Sp. z o.o. od 2000 r. do 2005 r.
 • Elektromontaż Bydgoszcz Sp. z o.o. od 1999 r. do 2006 r.
 • Elektrociepłownia „Kraków” S.A. (grupa EDF) od 1998 r. do 2011 r.
Pan Robert Jędrzejczyk oprócz języka polskiego posługuje się językiem francuskim, angielskim oraz rosyjskim.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Robert Jędrzejczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.