Robert Jędrzejczyk – Członek Rady Nadzorczej – Członek niezależny

Pan Robert Jędrzejczyk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1992), Instytutu Administracji Publicznej w Paryżu (1994), Studiów Podyplomowych w Centrum Europejskim przy Uniwersytecie Warszawskim (1994) oraz stypendystą Fundacji im. Roberta Schumana w Paryżu (1993). Od 1996 roku jest radcą prawnym zrzeszonym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Pan Robert Jędrzejczyk karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, by następnie kontynuować ją w Komisji Europejskiej w Brukseli oraz z Biurze Integracji Europejskiej. W latach 1994 -2014 był związany z kancelarią Gide Loyrette Nouel znaną w Polsce jako Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN Sp.k., w tym od 1999 roku jako partner lokalny, a od 2004 roku jako wspólnik międzynarodowy. W swej wieloletniej karierze zdobywał doświadczenie także jako wykładowca w Zakładzie Prawa Administracyjno-Gospodarczego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2014 r. jest partnerem zarządzającym w kancelarii Robert Jędrzejczyk i Wspólnicy Sp. k.

Dodatkowo na przestrzeni lat 1998 – 2017 Pan Robert Jędrzejczyk pełnił/pełni funkcje w Radach Nadzorczych m.in. poniższych Spółek:

Manuli Hydraulics Polska S.A. od 1998 r. do chwili obecnej;
MAK Investments S.A. od 2011 r. do chwili obecnej;
Legia Warszawa S.A. od 2017 r do chwili obecnej;
DK Energy Polska sp. z o.o. od 2014 r. do 2016 r.;
SPEC S.A. (Veolia Warszawa) od 2011 r. do 2015 r.;
Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A. od 2011 r. do 2015 r.;
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. od 2008 r. do 2013 r.;
Praterm S.A. (Dalkia Term S.A.) od 2008 r. do 2012 r.;
Visotec-Socha sp. z o.o. od 2007 r. do 2009 r.;
Veolia Energia Łódź S.A. od 2005 r. do 2014 r.;
Dr Witt S.A. od 2004 r. do 2005 r.;
Manuli Auto Polska Sp. z o.o. od 2000 r. do 2005 r.;
Elektromontaż Bydgoszcz sp. z o.o. od 1999 r. do 2006 r.;
Elektrociepłownia „Kraków” S.A. (grupa EDF) od 1998 r. do 2011 r.

Dodatkowo Pan Robert Jędrzejczyk jest także:
Przewodniczącym Międzynarodowego Zrzeszenia Izb Przemysłowo – Handlowych w Polsce (IGCC) od 2015 r.;
Członkiem organów Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP) od 2007 r.;
Arbitrem rekomendowanym w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej od 2008 r.;
Członkiem Klubu Polskiej Rady Biznesu (KPRB) od 2005 r.;
Członkiem Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przy Ministrze Gospodarki od 2007 r.

Pan Robert Jędrzejczyk oprócz języka polskiego posługuje się językiem francuskim, angielskim oraz rosyjskim.