strukturaakcjonariatu
Działania CSR
Firma Baltona S.A. wspomaga Dom Dziecka nr 9 w Warszawie przy ul. Korotyńskiego. W 2017 roku udzieliliśmy wsparcia finansowego, dzięki któremu Wychowankowie Domu Dziecka mogli uczestniczyć w wyjeździe na zimowisko.
Nasi pracownicy wspierają również akcje „Szlachetna paczka” która jest projektem pomocy bezpośredniej dla ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, schorowanych.
Ponad to angażujemy się w działania, które promują aktywność fizyczną, i wspieramy naszych pracowników we wszelkich inicjatywach tego typu.