Połączenie Spółek


ze spółkami:

BH Travel Retail Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 49, 02-146 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257678,

Centrum Usług Wspólnych Baltona Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 49, 02-146 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374945,

KW Shelf Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 49, 02-146 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000436384,

Sandpiper 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 49, 02-146 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000451999,

  • jako Spółkami Przejmowanymi.

 

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązania Spółek Przejmowanych bez przeprowadzenia ich likwidacji (łączenie przez przejęcie).

 

Z dniem połączenia Spółka Przejmująca, tj. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych, tj. BH Travel Retail Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Centrum Usług Wspólnych Baltona Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KW Shelf Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Sandpiper 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

W związku z połączeniem prosimy o kierowanie korespondencji i wystawianie faktur związanych z działalnością Spółek Przejmowanych na:

 

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.

  1. Komitetu Obrony Robotników 49

02-146 Warszawa

NIP: 5860102292

 

 

 

Zarząd

Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.