Author Archives: Baltona


Firma Sklepy

Plan Połączenia

Plan Połączenia spółek Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Centrum Obsługi Operacyjnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie   Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych niniejszym informuje, że w dniu 19 kwietnia 2023 r. został uzgodniony i przyjęty Plan Połączenia spółek Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie z Centrum Obsługi Operacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i udostępnia przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości.  

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” nowym właścicielem Baltony

W ramach zakończonego 26 lutego br. wezwania, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” kupiło 93,71% akcji PHZ Baltona S.A., stając się tym samym większościowym udziałowcem w Spółce.. Kilka dni wcześniej zgodę na przejęcie Baltony przez PPL wydał prezes UOKiK, który stwierdził, że transakcja nie stanowi zagrożenia dla konkurencji. Czytaj więcej