Przemysław Nagórski – Członek Rady Nadzorczej

Ukończył m.in. studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz podyplomowe studium „Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem” na Uniwersytecie Szczecińskim. Certyfikowany specjalista w zakresie controllingu.
Posiada wieloletnie doświadczenie zarządcze w branży, w której działa Spółka. W latach 2000-2004 był Prezesem Doker-Port sp. z o.o., firmy prowadzącej działalność m.in. w zakresie usług portowych. Od 2005 do 2009 Szef Wolnego Obszaru Celnego Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. W 2016 roku objął funkcję Prezesa Zarządu firmy INFRA-PORT Sp. z o.o., zajmującej się budownictwem, sieciami elektroenergetycznymi, sieciami wodno-kanalizacyjnymi, a także sieciami telekomunikacyjnymi.
Zasiadał w radach nadzorczych takich spółek, jak Stocznia Szczecińska Sp. z o.o., Zakład Unieszkodliwiania Odpadów sp. z o.o. (EcoGenerator), Port-Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.
W latach 2005-2008 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica” Sp. z o.o., a w 2007 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki „Concept” przy Zakładach Chemicznych „Police” S.A. Był także Członkiem Rady Społecznej przy Portowym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczecinie.
Posiada wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie finansów i rachunkowości, badania sprawozdań finansowych, a także prawa celnego i zarządzania jakością.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Przemysław Nagórski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej.