Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” nowym właścicielem Baltony

W ramach zakończonego 26 lutego br. wezwania, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” kupiło 93,71% akcji PHZ Baltona S.A., stając się tym samym większościowym udziałowcem w Spółce. Kilka dni wcześniej zgodę na przejęcie Baltony przez PPL wydał prezes UOKiK, który stwierdził, że transakcja nie stanowi zagrożenia dla konkurencji.

8 października 2019 r. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” zawarło z Flemingo International Ltd. umowę inwestycyjną na kupno 80,68% udziałów w PHZ Baltona S.A. Na podstawie umowy, 15 października PPL ogłosiło wezwanie na przejęcie wszystkich  akcji Spółki. Jednym z warunków wezwania oraz finalizacji Umowy Inwestycyjnej było wydanie przez Prezesa UOKiK zgody na przejęcie przez PPL kontroli nad Baltoną.

Zgoda Prezesa UOKiK, została wydana 21 lutego br. Tomasz Chróstny stwierdził, że pomiędzy przedsiębiorstwami zachodzą powiązania wertykalne, czyli nie konkurują one ze sobą. Przeprowadzone przez urząd postępowanie wykazało, że transakcja nie stanowi zagrożenia dla konkurencji.

W związku ze spełnieniem się wszystkich warunków wezwania, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” nabyło 93,71% akcji Baltony, a po doliczeniu akcji własnych Spółki, posiada łącznie 96,98% akcji.

Grupa Kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych, zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych. Placówki handlowe i gastronomiczne Grupy są zlokalizowane w Polsce, a także w Estonii, Rumunii, we Francji, Włoszech oraz na Ukrainie. Grupa Baltona zajmuje się również działalnością shipchandlingową w polskich portach morskich i do polskich statków w europejskich portach. W 2012 roku Grupa rozszerzyła swoje portfolio o działalność gastronomiczną.

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) jest wiodącym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce, biorącym aktywny udział w kształtowaniu i rozwoju tego strategicznego sektora gospodarki. P.P. „Porty Lotnicze” to również podmiot dominujący Grupy Kapitałowej PPL (GK PPL). Przedsiębiorstwo posiada udziały lub akcje 14 spółek m.in. zarządzających portami lotniczymi. W skład grupy kapitałowej PPL wchodzą wyspecjalizowane spółki świadczące obsługę pasażerów, towarów i samolotów na polskich lotniskach (Welcome Airport Services Sp. z o.o. i Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław Sp. z o.o.) oraz podmiot prowadzący działalność pozalotniczą: ACS Sp. z o.o. – działalność z zakresu ochrony i kontroli bezpieczeństwa pasażerów oraz bagażu w portach lotniczych.