Grupa Baltona

Główną działalnością Spółki oraz Grupy Kapitałowej jest sprzedaż produktów oraz usług gastronomicznych w punktach zlokalizowanych w portach lotniczych w Polsce oraz Europie.

Ponadto Grupa zajmuje się:

  • Prowadzeniem działalności gastronomicznej pod markami Cavarious, Travel Chef, na wybranych lotniskach w Polsce.
  • Zaopatrywaniem statków w polskich i zagranicznych portach morskich i samolotów

ul. Komitetu Obrony Robotników 49
02-146 Warszawa
tel: 22 519 20 00, fax: 22 519 20 05NIP: 586-010-22-92
Kapitał zakładowy: 331.049.644,25 PLN (wpłacony w całości)
KRS: 0000051757, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS

ul. Komitetu Obrony Robotników 49
02-146 Warszawa
Kapitał zakładowy: 5000,00 zł
NIP: 701 027 58 19
KRS: 0000374969 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS
ul. 1 Fińska
72-602 Świnoujście
tel: 91 321 62 65; fax: 91 321 66 16
Kapitał zakładowy: 2.233.000,00 zł
NIP: 5831006284
KRS: 0000070548, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Spl. UNIRII Nr 4; Bl B3; Tronson 3; Mezanin;
Sector 4; Bucharest; Romania 40031
Nr rejestru handlowego: J40/8847/17.09.2010
Nr identyfikacji podatkowej: 23279363
418, Rue du Mas de Verchant
BP12
34000 Montpellier Cedex 9, FranceNr rejestru handlowego: 539194837
Nr identyfikacji podatkowej: FR10539194837
Simou Menardou 8, Ria Court 8
6015 Larnaca, Cypr
Biuro 101
Nr rejestru handlowego: HE 290665
ul. Bohdana Chmielnickiego 176
79007 Lwów, Ukraina
Nr rejestru handlowego: 38208015
Narva mnt 7-353, Tallinn city, Harju county, 10117
Nr rejestru handlowego: 14245337

** Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. posiada udziały w spółce Flemingo Duty Free Ukraine LLC poprzez spółkę zależną Baldemar Holdings Limited.