Historia

1946

– rok powstanie spółki Baltona

więcej…

Lata 50.

– rozwój działalności w zakresie zaopatrywania statków w polskich i zagranicznych portach morskich.

więcej…

Lata 60.

– zawarcie porozumienia z PLL „LOT”, na mocy którego Baltona podjęła się zaopatrywania samolotów polskiego przewoźnika w towary przeznaczone do sprzedaży i konsumpcji.

więcej…

Lata 70.

– umocnienie działań w zakresie eksportu bezpośredniego do stref wolnocłowych oraz poszerzenie oferty o dział konfekcyjno-odzieżowy.

więcej…

Lata 80.

– przekształcenie Baltony w spółkę akcyjną.

więcej…

Lata 90.

– dynamiczny rozwój w strefach wolnocłowych oraz powstawanie nowych sklepów, których uruchomienie było możliwe dzięki zmianom warunków gospodarczych.

więcej…

Od 2000

– pełna prywatyzacja, pozyskanie strategicznego inwestora – Flemingo International, przejęcie spółki Chacalli de Decker, rozwój sektora usług gastronomicznych.

więcej…

OBECNIE

– otwarcie sklepów na Lotnisku Chopina w Warszawie i pozyskanie nowego inwestora.

więcej…