Notowania

Spółka nie przeprowadzała publicznej oferty akcji.
W dniu 19 grudnia 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny PHZ „Baltona” S.A.

Prospekt emisyjny i aneksy

Notowania

Zakres:
Nazwa:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA (BAL)
Nazwa skrócona:
BAL
Rynek notowań:
Równoległy
Przynależność do sektora branżowego:
Handel detaliczny
Segment, do którego spółka została zakwalifikowana:
5 PLUS
Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki:
WIG, WIG-Poland
Adres:
ul. Marcina Flisa 4, 02-247 Warszawa
Telefon:
(0-22) 519 20 00
Fax:
(0-22) 519 20 05
WWW:
www.baltona.pl
Email:
warszawa@baltona.pl

Historia operacji na akcjach

11.239.177 akcji zwykłych na okaziciela serii A,B,C,D,E zostało wprowadzonych do obrotu na rynku Newconnect prowadzonym przez GPW w Warszawie w dniu 30 czerwca 2011 r., a następnie w dniu 15 stycznia 2013 r. notowania zostały przeniesione na rynek główny GPW