Baltona Wspiera Ukrainę!

W ramach współpracy z Caritas Polska, dwa TIR-y wypełnione najbardziej potrzebnymi produktami spożywczymi dotarły już do magazynów w Warszawie i Lublinie, skąd zostaną przetransportowane do Ukrainy. Dzięki zaangażowaniu spółki wchodzącej w skład naszej Grupy – Baltona Shipchandlers udało się skompletować zakładaną listę produktową, pomimo problemów z dostępnością części towarów na rynku. Dodatkowo, dzięki bardzo dobrym relacjom partnerskim w naszą akcję pomocową włączyła się firma Fanex Trade, wieloletni partner biznesowy. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie.