Plan Połączenia

Plan Połączenia spółek Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Centrum Obsługi Operacyjnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

 

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych niniejszym informuje, że w dniu 19 kwietnia 2023 r. został uzgodniony i przyjęty Plan Połączenia spółek Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie z Centrum Obsługi Operacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i udostępnia przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości.