rok 1946

Przedsiębiorstwo „Baltona” powstało z dniem 03.09.1946 roku na podstawie spisania umowy spółek: Przedsiębiorstwo Portowe i Polska Bandera – przeładunki morskie – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Wspólników firmy „Baltona” Sp. z o. o., które odbyło się dnia 29.12.1949r., postanowiono zbyć całe przedsiębiorstwo „Baltona” Sp. z o. o. za symboliczną złotówkę na rzecz państwowego przedsiębiorstwa „Baltona” – Zaopatrzenie Statków
Dnia 01.01.1951r. przedsiębiorstwo państwowe „Baltona” – Zaopatrywanie Statków zostało podporządkowane Ministrowi Handlu Zagranicznego.
Siedziba przedsiębiorstwa wówczas: Gdynia – Port: Nabrzeże Francuskie.
Głównym przedmiotem działalności było zaopatrywanie statków w polskich i zagranicznych portach w towary spożywcze, przemysłowe, hotelowo-gospodarcze oraz techniczne zarówno krajowych jak i importowanych producentów.

03.09.1946 – powstanie Przedsiębiorstwa „Baltona”

29.12.1949r. – sprzedanie całego przedsiębiorstwa „Baltona” Sp. o.o za symboliczną złotówkę na rzecz państwowego przedsiębiorstwa „Baltona” – Zaopatrzenie Statków

01.01.1951r. – podporządkowanie przedsiębiorstwa państwowego „Baltona” – Zaopatrywanie Statków Ministrowi Handlu Zagranicznego.