Andrzej Zelek – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Krakowskiej i studiów Master of Business Administration (MBA) w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie i Oxford Brookes University.Menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu polskimi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami. Od 2018 roku związany z sektorem transportu i handlu morskiego, gdzie jako prezes zarządu Polski PCS Sp. z o.o. koordynuje informatyczny projekt optymalizacji procesów transportowych w celu zwiększenia konkurencyjności polskich portów morskich w międzynarodowym obrocie towarowym.

Przez wiele lat sprawował funkcje zarządcze w firmach z branży nowych technologii. W latach 2003-2012 był m.in. prezesem zarządu firmy Lexmark International Polska Sp. z o.o. W latach 2010-2012 zarządzał oddziałami firmy w Czechach oraz na Słowacji. W latach 1993 – 1998 był m.in. dyrektorem sprzedaży oraz wiceprezesem zarządu firmy Optimus S.A.

Posiada umiejętności m.in. w zakresie strategii i analityki biznesowej, kontroli sprawozdań finansowych, budowania procesów sprzedażowych. Doświadczony w zarządzaniu zmianą oraz procesem restrukturyzacji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Andrzej Zelek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej.