Magdalena Luiza Przybysz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Radca prawny, ekspertka w zakresie prawa pracy, prawa handlowego, gospodarczego oraz cywilnego. Od 2018 roku dyrektor Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2012 – 2018 pracowała w  PKO Banku Polskim S.A. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach.

Od 2018 roku członek Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego sp. z o.o. W 2019 roku objęła funkcję przewodniczącej Rady.

Autorka licznych publikacji eksperckich m.in. z zakresu prawa pracy oraz prawa cywilnego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Magdalena Luiza Przybysz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej.