Marcin Filipkowski – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni i studiów Executive Master of Business Administration (MBA) w Szkole Głównej Menadżerskiej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Politechnice Gdańskiej.
Ekspert w zarządzaniu obszarem sprzedaży z 15-letnim doświadczeniem z zakresu budowania struktur i procesów w organizacji oraz prowadzenia projektów przy wykorzystaniu wielomilionowych środków zewnętrznych.
Aktualnie Marcin Filipkowski obejmuje funkcję Dyrektora Departamentu Sprzedaży w spółce ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
Do największych sukcesów Pana Marcina można zaliczyć zwiększenie EBIDTA spółki ENERGA Oświetlenie z poziomu 33,0 mln zł w roku 2016 do poziomu 43,6 mln zł w roku 2020 (Wzrost o 35%) oraz zbudowanie kompetencji wewnątrz spółki ENERGA Oświetlenie w zakresie pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych – skuteczne poprowadzenie procesu aplikacyjnego i pozyskanie dofinansowania w wysokości 57 mln zł z działania 1.6.1 NFOŚiGW dla ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. (Spółka z GK Energa) na budowę kotła spalania biomasy w Kaliszu (Łączna wartość inwestycji – 130 mln zł).
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Marcin Filipkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej.