Michał Kacprzak

temp
Pan Michał Kacprzak został Członkiem Zarządu Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona S.A. w listopadzie 2015 r. Równolegle pełni funkcję Dyrektora Finansowego oraz Głównego Księgowego spółki. Pan Michał Kacprzak pełni również funkcje zarządcze w większości spółek zależnych.

Pan Michał Kacprzak w latach 2004 – 2009 był związany z Grupą Zbrojeniową Bumar (obecnie Polski Holding Obronny). W spółkach zależnych zajmował stanowiska szeregowe i kierownicze w działach księgowości i kontrolingu. W latach 2007 – 2009 zajmował stanowisko Głównego Księgowego. Od 2010 r. związany jest Grupą Kapitałową Baltona, gdzie pełni funkcję Głównego Księgowego Spółki, jak również koordynuje procesy finansowe na poziomie Grupy Baltona w ramach Centrum Usług Wspólnych. Pan Michał Kacprzak w 2003 r. ukończył Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra Wydziału Zarządzania i Marketingu w specjalności Finanse i Rachunkowość. W 2007 r. ukończył Studia Podyplomowe dla Kontrolerów Finansowych, również w Akademii Leona Koźmińskiego. W 2010 r. ukończył Międzynarodowy program MBA w Centrum Kształcenia Menadżerów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest certyfikowanym księgowym w zakresie usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych.