Kontakt dla byłych pracowników

W sprawie dokumentacji do celów emerytalno – rentowych oraz duplikatów świadectw pracy prosimy o kontakt na maila: bylipracownicy@baltona.pl

W treści maila prosimy o informację:
Rodzaj dokumentu o jaki Państwo występują
Miejsce i okres zatrudnienia
Nr PESEL i dane do kontaktu