Kontakt do poszczególnych działów

Kontakt do poszczególnych działów:

 

Biuro zarządu
biuro.zarzadu@baltona.pl

Inspektor Ochrony Danych,
rodo@baltona.pl

Dział handlowy

dzial.handlowy@baltona.pl

Marketing

dzial.marketingu@baltona.pl

Pozostałe Działy

Dział Spraw Pracowniczych

dzial.hr@baltona.pl

Dział Operacyjny

dzial.operacyjny@baltona.pl

Dział Prawny

prawny@baltona.pl

Dział logistyki i planowania

logistics@baltona.pl

Dział rozliczeń celno-akcyzowych

dzial.akcyzy@baltona.pl

Dział Księgowości

dzial.finansowy@baltona.pl

Dział F&B

dzial.fb@baltona.pl

Dział Rozwoju

dzial.rozwoju@baltona.pl