Kontakt do poszczególnych działów

Kontakt do poszczególnych działów:

 

Biuro zarządu
tel.: 22 519 20 12
e-mail: biuro.zarzadu@baltona.pl
Inspektor Ochrony Danych,
tel.: 22 519 20 12
e-mail: rodo@baltona.pl

Dział handlowy

email: dzial.handlowy@baltona.pl

Marketing

email: dzial.marketingu@baltona.pl

Pozostałe Działy

Dział Spraw Pracowniczych

email: dzial.hr@baltona.pl

Dział Operacyjny

email: dzial.operacyjny@baltona.pl

Dział Prawny

email: prawny@baltona.pl

Dział logistyki i planowania

email: logistics@baltona.pl

Dział rozliczeń celno-akcyzowych

email: dzial.akcyzy@baltona.pl

Dział Księgowości

email: dzial.finansowy@baltona.pl

Dział F&B

email: dzial.fb@baltona.pl

Dział Rozwoju

email: dzial.rozwoju@baltona.pl