Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A.

ul. Marcina Flisa 4

02-247 Warszawa

+48 22 519 20 00

NIP: 586-010-22-92

Regon: 000144035

KRS: 0000051757, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 331.049.644,25 zł PLN (wpłacony w całości)

Nasze sklepy

Formularz kontaktowy


Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-247 Warszawa, ul. Marcina Flisa 4. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych: rodo@baltona.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Szczegółowe informacje na temat zasad ochrony danych osobowych w Grupie kapitałowej „Baltona” znajdą Państwo w zakładce ochrona danych osobowych.

* Pola obowiązkowe