Ogłoszenia i przetargi

12-04-2022

Data publikacji ogłoszenia Spółka Przedmiot zapytania ofertowego Termin składania ofert Dokumenty do pobrania
29.04.2022 Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A.
ul. Komitetu Obrony Robotników 49
02-146 Warszawa
I spółki zależne w ramach grupy na podstawie odrębnych oświadczeń o przystąpieniu do umowy.
USŁUGI PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO W ZAKRESIE KREACJI IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MAREK FIRMY BALTONA I PRODUKTÓW MAREK WŁASNYCH BALTONA ORAZ PRODUKCJA LUB NADZÓR NAD USŁUGAMI POLIGRAFICZNYMI. Zakończono ZAPYTANIE  OFERTOWE
02.05.2022 Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A.
ul. Komitetu Obrony Robotników 49
02-146 Warszawa
I spółki zależne w ramach grupy na podstawie odrębnych oświadczeń o przystąpieniu do umowy
REALIZACJA KAMPANII MARKETINGOWYCH ORAZ INNYCH PRAC ZWIĄZANYCH Z KAMPANIAMI MARKETINGOWYMI WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH DO WYKONANYCH PRAC STANOWIĄCYCH UTWORY W ROZUMIENIU PRAWA AUTORSKIEGO. Agencja 360. Zakończono ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 10.05.2022

Ogólne Warunki Zamówienia obowiązujące w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.  ⇐  Kilknij, by wyświetlić dokument.