Monthly Archives: marzec 2022


Firma Sklepy

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności WCAG2.1

Przedsiębiorstwo Państwowe „PORTY LOTNICZE” zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://baltona.pl. Całość publikacji dostępna jest na stronie https://wcag-audyt.pl/deklaracje/ppl/baltona.html